Adrian Nowak

-Koordynator ds. szkoleniowych w akademii -Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie na kierunku Sport -Trener…