Magdalena Ulikowska

– Absolwentka Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy na kierunku Dietetyka oraz Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w…