Kodeks Zawodnika

 1. Każdy Zawodnik Football Winners Academy należy do naszej piłkarskiej Rodziny, dlatego wszyscy są tak samo ważni.

 2. Szanuje barwy i herb swojej Akademii.

 3. Szanuję sprzęt treningowy Akademii – zawsze mam czysty i kompletny strój.

 4. Szanuję wszystkich ludzi związanych z Akademią – wszystkich Zawodników, Kadrę Szkoleniową oraz Rodziców i Opiekunów.

 5. Przychodzę regularnie na treningi, aby podnosić swoje umiejętności sportowe.

 6. Zawsze jestem punktualny – zbiórka to już element treningu.

 7. Zawsze jestem skoncentrowany i zaangażowany podczas zajęć.

 8. Mecz traktuje tak samo jak trening – pragnę pokazać swoje umiejętności.

 9. Zawsze witam się ze wszystkimi Kolegami, Trenerami oraz Rodzicami.

 10. Staram się osiągać jak najlepsze wyniki w nauce, bo najlepsi zawodnicy wyróżniają się inteligencją.

 11. Zawsze jestem uśmiechnięty i pozytywnie nastawiony.