Łukasz Treder

-Absolwent Wyższej Szkoły Trenerów Sportu w Warszawie na kierunku trenerskim oraz Uniwersytetu im. Kardynała Stefana…